Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych firmy INFONET, zgodnie z art 63 ust 3. Prawo telekomunikacyjne.


Kwiecień 2012

Lp Wskaźnik Wartość Jednostka
1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci 1 dni (dni robocze)
2a.Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług dni robocze:60
sek.
2b.Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług dni wolne:300
sek.
3.Średni czas przywrócenia usługi od momentu zgłoszenia 0.25 godzin
4.Liczba zgłoszonych uszkodzeń u abonentów końcowych na 100 łączy, leżących po stronie dostawcy 3 Średnia liczba reklamacji na 100 abonentów
5.Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 3 Procent

6.Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 2 dni
7.Przywrócenie usługi w czasie zadeklarowonym w umowie 100 ProcentMaj 2012

Lp Wskaźnik Wartość Jednostka
1.Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci 1 dni (dni robocze)
2a.Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług dni robocze:60
sek.
2b.Czas oczekiwania na połączenie ze stanowiskiem usług dni wolne:300
sek.
3.Średni czas przywrócenia usługi od momentu zgłoszenia 0.25 godzin
4.Liczba zgłoszonych uszkodzeń u abonentów końcowych na 100 łączy, leżących po stronie dostawcy 1 Średnia liczba reklamacji na 100 abonentów
5.Wskaźnik reklamacji poprawności faktur 0 Procent

6.Średni czas oczekiwania na usługę serwisową 2 dni
7.Przywrócenie usługi w czasie zadeklarowonym w umowie 100 Procent


Copyright © INFONET